U toku anketiranje mladih o njihovim stavovima i interesima

107

Savjet mladih Brčko distrikta BiH pokrenuo je anketiranje mladih starosti od 16 – 30 godina, sa ciljem da saznaju koja su njihova interesovanja, mišljenje o trenutnoj situaciji, obrazovanju, zapošljavanju, društvenom životu, zastupljenosti interesa mladih u javnom životu, gdje vide sebe i mjesto stanovanja za nekoliko godina itd.

„Prikupljeni podaci biće analizirani i predstavljeni na „Susretima mladih Brčko distrikta BiH 2019“ koji će biti organizovani od 04.-06. jula 2019. godine, a zaključci ankete biće upućeni zakonodavnim i izvršnim tijelima Brčko distrikta BiH, sa preporukama za korekciju i prilagođavanje određenih zakonskih i podzakonskih propisa, sa namjerom da dovedu do konkretnog poboljšanja položaja mladih“, saopšteno je iz krovne organizacije omladinskih udruženja u Brčko distriktu BiH.

Anketiranje je sastavni dio predorganizacije manifestacije „Susreti mladih Brčko distrikta BiH 2019“.

„Ovo je prvi omladinski projekat ove vrste u Brčko distriktu BiH, na kojem će učestvovati  više od stotinu mladih osoba iz Brčko distrikta BiH, kao i više od 50 predstavnika krovnih omladinskih udruženja iz Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske i Srbije. Cilj projekta je da se okupe upravo predstavnici omladinskih udruženja, koji će putem konferencije za mlade, panel diskusije i ostale sadržaje, tražiti rješenja od značaja za otklanjanje brojnih problema sa kojima se susreću mladi na području Brčkog, ali i BiH“, kažu u Savjetu mladih. 

Kroz projekat „Susreti mladih Brčko 2019“ planirana je realizacija većeg broja aktivnosti, među kojima i prikupljanje statističkih podataka i izrada analiza koje za cilj imaju predstavljanje problema i mogućih rješenja koji se tiču mladih na području Brčko distrikta BiH, a izraženi su kroz obrazovanje, zapošljavanje mladih osoba i aktivizam mladih. Svaki od ova tri segmenta biće posebno obrađeni u vidu posebnih aktivnosti, na kojima će se prezentovati statistički podaci koji govore o činjenicama sa kojima se susreću mladi u Brčko distriktu BiH.

Iz Savjeta mladih pozivaju mlade Brčko distrikta BiH da popune anketu. Formular je dostupan i putem sljedećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe01yy9JjihkGO9_IQL0M1mocNlXxGNio3kOw-AUCYAgdHmkQ/viewform?fbclid=IwAR0uEW5CD9yNhekDkAt83TlwwguNxWIlEN5rCDrLIgeyKoUmFBWT54Hb4xE