U toku besplatna akcija odvoza kabastog otpada

61

Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ – Radna jedinica Čistoća, u periodu od 1. aprila do 29. aprila 2021. godine organizuje prvu ovogodišnju besplatnu akciju prikupljanja i odvoza kabastog otpada.

„Akcija će biti provedena u svih 78 mjesnih zajednica na teritoriji Brčko distrikta BiH. Građani bi trebalo da krupni otpad dan ranije odlože na za to predviđenim, ustaljenim, lokacijama u svojim naseljima. Pod krupnim, odnosno kabastim otpadom, podrazumijevaju se dijelovi ili komadi starog namještaja i pokućstva iz stambenih objekata i domaćinstava i sličan kućni krupni otpad,“ kažu u JP „Komunalno Brčko“.

Iz ovog preduzeća pozivaju sugrađane da iskoriste besplatnu akciju odvoza krupnog otpada, da ne bi dolazili u situaciju da se krupni otpad tokom ostalih mjeseci bespravno gomila pored kontejnera i stvara dodatne probleme i javnom preduzeću i stanarima koji u kontejnere odlažu samo komunalni – kućni otpad.

“Akcija se realizuje u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, a neće uticati na redovan odvoz otpada,” navode iz javnog komunalnog preduzeća.

Za više informacija o akciji i lokacijama odlaganja kabastog otpada građani mogu pozvati i besplatnu info liniju 0800 505 07, a raspored odlaganja krupnog otpada prikazan je i u Plan prikupljanja krupnog otpada