U toku obuka saradnika na projektu prevencije napuštanja obrazovnog sistema

62

U sklopu projekta “Bright for all” – osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, koji realizuje međunarodna organizacija za zaštitu dječjih prava u svijetu “Save the Children” uz podršku lokalnih organizacija, a Evropska unija podržava sa 350.000 evra, u trećoj godini projekta akcenat je stavljen na sprečavanje napuštanja osnovnoškolskog obrazovanja.

Nosioci projekta “Povežimo se da spriječimo napuštanje školovanja“  su Omladinski centar „Vermont“ iz Brčkog i „Žene s Une“ iz Bihaća.

“Nakon provedenog istraživanja na nivou BiH, u šest gradova, došli smo do podataka da su naizraženiji problemi napuštanja školovanja ili uopšte nepohađanja osnovne škole u Brčkom i Bihaću. Kroz podprojekte smo raspisali konkurs za idejno rješenje ovog problema, te se za realizaciju javilo Udruženje građana “Demos” sa prijedlogom da kreiraju bazu podataka koja bi trebalo da da odgovor na uzroke ranog napuštanja školovanja, zatim kako smanjiti odliv mladih iz sistema obrazovanja i dati druga rješenja koja će biti primjer za ostatak BiH”, rekao je Damir Radenković, direktor OC “Vermont” Brčko.  

Osnovni cilj projekta je da se rasvijetli odgovor na pitanje zašto djeca napuštaju osnovnu školu ili pak zašto nikada i ne krenu u prvi razred.

“Kroz ovaj projekat mi želimo da iniciramo sistemske odgovore, da razvijemo referalne mehanizme odgovaranja u slučaju napuštanja ili prevencije napuštanja obrazovanja, a da u isto vrijeme animiramo lokalne organizacije civilnog društva da se bolje uvežu, ali i profesionalce u oblastima socijalne zaštite, zdravstva, policije, za zajedničko djelovanje i multisektorski pristup. Oni su i do sada svako u svojoj oblasti djelovali na prevenciji napuštanja školovanja, ali ne zajedno, te je neophodno da budu uvezani. Pravo na obrazovanje je pravo koje svako dijete stiče rođenjem, pravo na osnovno obrazovanje je zakonska obaveza i obaveza roditelja je da omogući djetetu pohađanje nastave, ali ima situacija kada roditelji i porodice to ne mogu da urade, onda je to odgovornost države i te situacije treba da prepoznaju upravo članovi lokalne zajednice”, rekla je Aida Ivković, službenica programa “Save the Children”, Kancelarija za sjeverozapadni Balkan.

Upravo iz tog razloga je Udruženje građana “Demos” okupilo 26 stručnih saradnika iz osnovnih škola, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje i Policije Brčko distrikta BiH, koju su već učestvovali na jednoj interaktivnoj radionici za obuku za sprečavanje napuštanja školovanja pod nazivom “Napuštanje školovanja – prepoznavanje, prevencija i multidisciplinarno djelovanje”, ali i međusobno razmijenili znanja i iskustva koja imaju radeći sa djecom.

“Ideja je da se uradi baza podataka koja bi obuhvatila sve učenike u osnovnim školama Brčko distrikta BiH. U Brčkom čak do 5% djece nije završilo osnovno obrazovanje. Od 6.000 djece, 5% je 300, a to je mnogo. Ako uspijemo da spasimo bar jedno dijete od napuštanja školovanja, mi smo uradili mnogo. Kroz ovaj projekat spoznaćemo tačno koja su to djeca u rizičnoj grupi. Uglavnom su to djeca iz romske populacije, iz disfunkcionalnih porodica, socijalno ugroženih porodica, djeca ometena u razvoju, ili djeca koja žive daleko od škole, uglavnom u ruralnim sredinama. Na osnovu procijenjenog stepena rizika biće uveden pojačan pedagoško – psihološki nadzor nad takvom djecom, odnosno učenicima, ukoliko su krenuli u školu. Ako postoji izuzetno visok rizik od napuštanja škole, odmah će reagovati službenici Pododjeljenja za socijalnu zaštiti i ući u porodicu da bi spoznali te rizike. Nakon toga će se multidisciplinarno djelovati u cilju da dijete ostane u sistemu školovanja, te ako postoji potreba, djelovaće se i prema roditeljima“, rekao je Božidar Jović, predsjednik Udruženja građana “Demos” Brčko.

Druga interaktivna radionica pod nazivom “Komunikacija i interakcija – temelj obrazovno-vaspitnog rada”, od ukupno šest, održava se danas. Pet radionica je pedagoško-psihološkog karaktera dok će se poslednja, šesta, odnositi na korištenje elektronske baze podataka i biće realizovana u maju ove godine.