U toku prijem zahtjeva za povrat poreza na dohodak za 2018. godinu

605

Poreska uprava Brčko distrikta BiH počela je sa zaprimanjem zahtjeva fizičkih lica za povrat poreza na dohodak za proteklu fiskalnu godinu. Rok za podnošenje zahtjeva je, kao i ranijih godina, zadnji dan februara, odnosno 28. februar. Nakon toga će biti vršena obrada prikupljenih zahtjeva. Na osnovu popunjenih zahtjeva i druge potrebne dokumentacije, Poreska uprava donosi rješenja na osnovu kojih Trezor Brčko distrikta BiH vrši isplatu, odnosno povrat poreza fizičkim licima, na tekuće račune dostavljene uz zahtjev.

Kada je riječ o poreskim olakšicama za fizička lica u radnom odnosu, njima poslodavci već vrše odbitke po osnovu poreske kartice i svakog mjeseca ih oslobađaju za 300 KM, te ukoliko to fizičko lice ima izdržavane članove, primjenjuje se koeficijent 0,5 na svakog člana, što utiče na, odnosno povećava, neoporezivi dio plate

Pravo na povrat poreza imaju i fizička lica koja nisu u radnom odnosu, ali su u 2018. godini radili po osnovu ugovora o djelu, radu na određeno vrijeme ili su im isplaćivani honorari, a za šta imaju valjane dokaze, kao i poreski obveznici koji školuju djecu, a što se tretira kao rashod.

Povrat poreza mogu da ostvare i osobe koje uplaćuju životno osiguranje, za šta imaju sve potrebne uplatnice i polisu. Prije dvije godine uvedena je i olakšica na iznos kamate na prvi stambeni kredit.