Ukida se više od 50% nameta?

291

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt Zakona o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, rekao je da usvajanje ovog zakona ima za cilj da uspostavi povoljnije okruženje za administraciju i građane. On je istakao da će se od 191 nameta ukinuti njih više od 50%.

„Vlada Brčko distrikta BiH, odnosno gradonačelnik Brčko distrikta BiH je 2015. godine potpisao Memorandum o razumijevanju sa USAID-om, odnosno američkom ambasadoricom i on pretpostavlja uspostavu fiskalnog registra kao institucionalnog okvira upravljanja fiskalnim nametima. Za sada u Distriktu postoji 191 namet i to su određene administrativne takse, kazne, neke druge takse, a, između ostalog, tu imamo i 11 poreznih prihoda. Od tih 191 vjerovatno će doći do ukidanja možda i više od 50%. Namjera je uspostava jednog povoljnijeg okruženja za administraciju prevashodno, kao i za sve građane koji ostvaruju određena prava“, istakao je okvirno Lučić.

On je dodao da će Direkcija u skladu sa ovim zakonom u roku od 30 dana izvršiti analizu sa stručnjacima iz USAID-a i Vladi predložiti fiskalni registar.

„Zakon je proslijeđen Skupštini Brčko distrikta BiH na usvajanje i po njegovom usvajanju i objavi u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH mi ćemo preduzeti mjere koje je zakon definisao da bismo smanjili broj fiskalnih nameta“, rekao je Lučić.