Ukoliko građanin koji dolazi iz inostranstva nema uslova za kućnu samoizolaciju, ostaje u karantinu 14 dana

208

Nakon održane telefonske sjednice Štaba, komandant Štaba, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, izdao je Naredbu o izmjeni Naredbe kojom se građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji ulaze iz inostranstva na teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon procesa u trijažnoj ambulanti, smještaju u šatorsko naselje na stadionu FK „Jedinstvo“, do utvrđivanja postojanja uslova za kućnu samoizolaciju.

Ispunjavanje uslova za kućnu samoizolaciju utvrđuje Inspektorat Brčko distrikta BiH.

„Postojanje uslova za kućnu samoizolaciju podrazumijeva najmanje jednu prostoriju u kojoj će boraviti lice u samoizolaciji, a koja je odvojena od korištenja ostalih ukućana, i ima odvojen mokri čvor“, navodi se u naredbi.

Ukoliko ne postoje uslovi za kućnu samoizolaciju, građaninu Brčko distrikta BiH, koji je ušao iz inostranstva na područje Bosne i Hercegovine, rješenjem šefa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge određuje se mjera karantina u trajanju od 14 kalendarskih dana.

Vrijeme provedeno u karantinu uračunava se u vrijeme trajanja mjere kućne samoizolacije.