Upozorenje građanima da se pripreme za vremenske nepogode

591
Arhiv - poplava mart 2018.

Na osnovu dostupnih informacija od nadležnih hidrometeoroloških službi o opasnosti od obilnih kišnih padavina u periodu od 12. do 15. maja 2019. godine, Odjeljenje za javnu bezbjednost izdaje upozorenje građanima da se odmah pripreme za nastupajuće vremenske neprilike – OBILNE KIŠNE PADAVINE.

U skladu s trenutnom situacijom povišenih vodostaja na terenu, upozoravamo sva pravna i fizička lica da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od obilnih kišnih padavina, navodi se u saopštenju.

Odjeljenje za javnu bezbjednost apeluje na građane Brčko distrikta BiH da preduzmu sve pripremne radnje i postupke s ciljem samozaštite i zaštite vlastitih materijalnih dobara.

Sve raspoloživo ljudstvo i tehnika Odjeljenja za javnu bezbjednost je u stanju pripravnosti i spremno je za djelovanje, a građani o eventualnim vanrednim situacijama mogu obavijestiti Centar osmatranja i obavještavanja na brojeve 121 ili 123, saopšteno je iz ovog Odjeljenja.