USAID prezentovao Projekat razvoja održivog turizma u BiH

19

S ciljem pružanja podrške oporavku sektora turizma u Bosni i Hercegovini od negativnih ekonomskih efekata pandemije COVID-19, predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), danas su, u zgradi Vijećnice, gradonačelniku Brčko distrikta BiH Esedu Kadriću i njegovim saradnicima, prezentovali petogodišnji Projekat razvoja održivog turizma u BiH i načine pomoći sektoru turizma.

Prezentaciji je prisustvovao i šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH Pero Gudeljević, koji je rekao da je turizam jedna od važnih privrednih grana u Distriktu, za koju postoji veliki potencijal.

„Dobro će nam doći svaka pomoć koju će USAID pružiti i mi ćemo s naše strane učiniti sve što je potrebno da uspijemo u tom dijelu. Već duže vrijeme mi planiramo da osnujemo i turističku organizaciju, asocijaciju, koja bi bila kontakt-tačka između Vlade i sektora. Takođe, turizam je našao svoje mjesto i u Strategiji razvoja Brčko distrikta BiH koja će ovih dana biti usvojena na Vladi i Skupštini Brčko distrikta BiH, tako da ćemo kroz sektorsku strategiju moći dalje razrađivati i taj dio,“ izjavio je Gudeljević.

Projekt menadžer USAID-a Dobrila Vukmanović rekla je da je projekat USAID Turizam počeo prošle godine u jesen i da iznosi 20 miliona dolara.

„Projekat će biti implementiran tokom sljedećih pet godina i to je jedan od najvećih USAID projekata u ovoj regiji u posljednjem desetljeću. Mi smo prepoznali važnost sektora turizma u BiH i počeli smo raditi na tom polju u 2018. i 2019. godini, prije COVID-19. Tada je turizam bio u jednom velikom rastu s preko dva miliona noćenja i više od 400 miliona evra prihoda, ali sam položaj BiH na listi Svjetske trgovačke organizacije pokazivao je da smo od 142 zemlje mi bili rangirani tek na 105. mjestu, što je ukazivalo da se još jako puno trebalo uraditi. COVID-19 nas je dočekao nespremne i broj noćenja je pao preko 80%, a dosta ljudi je ostalo bez posla. USAID je reagovao brzo s novim projektom, gdje smo uradili COVID preporuke i sada zajedno radimo s vladama entiteta i Brčko distrikta BiH na planu oporavka, da bi bili spremni za povratak turista u ovaj kraj,“ izjavila je Vukmanović.

Cilj petogodišnjeg projekta je podrška ekonomskom razvoju pokrenutim turizmom, te promocija društvene harmonije kroz prirodno aktiviranje bogatog kulturnog naslijeđa i prirodnih ljepota BiH, zaključeno je na sastanku.