Uslovi ulaska u BiH i druge države

149

Na internet stranici Granične policije BiH (granpol.gov.ba) istaknuti su uslovi ulaska građana u Bosnu i Hercegovinu.

Državljani BiH mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s važećim putnim ispravama, odnosno važećim pasošem ili drugim identifikacionim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo vlasti BiH, te važećom ličnom kartom i drugim identifikacionim dokumentom s fotografijom, koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, dok u slučaju ulaska u BiH bez posjedovanja važeće putne isprave BiH, podliježu prekršajnom procesuiranju.

“Napominjemo da državljani Bosne i Hercegovine nisu obavezni posjedovati nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2,” navodi se u obavještenju Granične policije.

Kada je riječ o uslovima za ulaske stranaca u BiH – stranci koji ispunjavaju uslove ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 časova do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-CoV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući:
državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,
posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,
vozači i suvozači teretnih vozila prilikom vršenja međunarodnog transporta robe u putnom saobraćaju, uz uslov da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje duže od 12 časova,
posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,
diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri izvršavanju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš,
službe i timovi civilne zaštite, kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu hitan i neodgodiv,
pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,
čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,
stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine,
maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

“Trenutno se prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ne određuju mjere karantina ili samoizolacije, dok su sve osobe po ulasku u Bosnu i Hercegovinu obavezne da se pridržavaju uputstava i poštuju sve naredbe nadležnih epidemiološko-zdravstvenih organa (socijalna distanca, zaštitne maske, dezinfekcija ruku i dr.),” kažu u Graničnoj policiji BiH.

Na internet stranici Ministarstva inostranih poslova BiH nalaze se informacije o uslovima ulaska državljana BiH u druge države. Uslovi ulaska u susjedne i neke od država koje su interesne za građane BiH, su sljedeći:

Srbija
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Da
Da li je potreban PCR test? Ne
Da li je obavezan karantin? Ne
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Ne
Da li postoji policijski sat? Da
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Državljanima Bosne i Hercegovine ulazak u Republiku Srbiju dozvoljen je bez ograničenja.

Hrvatska
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne, uz izuzetke
Da li je obavezan PCR test? Da
Da li je obavezan karantin? Ne
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Ne
Da li postoji policijski sat? Ne
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Crna Gora
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Da
Da li je obavezan PCR test? Ne
Da li je obavezan karantin? Ne
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Ne
Da li postoji policijski sat? Da
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Da

Sjeverna Makedonija
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Da
Da li je potreban PCR test? Ne
Da li je obavezan karantin? Ne
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Da
Da li postoji policijski sat? Ne
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne
Državljanima Bosne i Hercegovine ulazak u Republiku Sjevernu Makedoniju dozvoljen je bez ograničenja.

Slovenija
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne, uz izuzetke
Da li je potreban PCR test? Da
Da li je obavezan karantin? Ne, ukoliko se ulazi sa PCR testom
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Ne
Da li postoji policijski sat? Da
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Da

Švajcarska
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Da, uz određene uvjete
Da li je potreban PCR test? Ne
Da li je obavezan karantin? Da
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Da
Da li postoji policijski sat? Ne
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne
Turska
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Da
Da li je potreban PCR test? Da
Da li je obavezan karantin? Ne, izuzev u slučaju kopnenog ulaska u Tursku bez PCR testa i u slučaju prethodnog boravka u UK, Danskoj i Južnoj Africi
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Da
Da li postoji policijski sat? Da, vikendom – ali se ne odnosi na turiste
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Rusija
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne
Da li je potreban PCR test? Da
Da li je obavezan karantin? Ne
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Da
Da li postoji policijski sat? Ne
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Austrija
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne, uz izuzetke
Da li je obavezan PCR test? Da
Da li je obavezan karantin? Ne
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Ne
Da li postoji policijski sat? Da
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Njemačka
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne, uz izuzetke
Da li je potreban PCR test? Da, za pojedine kategorije
Da li je obavezan karantin? Da
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Da
Da li postoji policijski sat? Ne
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Grčka
Da li je dozvoljen ulazak za državljane Bosne i Hercegovine? Ne, uz izuzetke
Da li je obavezan PCR test? Da
Da li je obavezan karantin? Ne
Da li postoje procedure zdravstvenog pregleda na aerodromima i drugim ulaznim lukama? Ne
Da li postoji policijski sat? Ne
Da li postoje ograničenja za međugradska ili međudržavna putovanja? Ne

Više o uslovima ulaska državljana BiH u druge države nalazi se na linku: Instrukcije za putnike.