Uslovna saglasnost za protokol o readmisiji

37

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog zaključka na tekst protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih lica koja se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Readmisija je prisilno ili dobrovoljno vraćanje lica koja neosnovano borave na teritoriji određene države u zemlje njihovog porijekla. U većini slučajeva riječ je o odbijenim tražiocima azila, ali postoje i drugi slučajevi poput onih kojima je istekla viza i slično.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da je Vlada Distrikta, nakon duže rasprave, dala uslovnu saglasnost za potpisivanje ovog protokola.

„Distrikt je izrazio bojazan i sumnju zbog činjenice da bi taj protokol mogao da obuhvati i lica koja su po prvi put registrovana na području Distrikta, a radi se o migrantima koji su potom otišli u neke druge zemlje. Pri povratku iz tih zemalja postojala je bojaznost da bi oni bili upućeni na mjesto ili u mjesto gdje su registrovani, a to je Brčko distrikt BiH. Ovaj protokol o postupanju nadležnih organa može se odnositi isključivo na državljane BiH koji su imali prijavljeno prebivalište prije odlaska u druge zemlje. Ne želimo da preuzmemo neku vrstu obaveze zbrinjavanja osoba koja nisu imala na prostoru Distrikta prijavljeno prebivalište, a naročito ako je riječ o migrantima za koje se ne zna iz kojih zemalja tačno dolaze niti kakve su im namjere“, kazao je Milić.

On je naglasio da kantoni u Federaciji BiH nisu pristupili ovom protokolu, iako su, kako je kazao, bili u određenoj vrsti obaveze. Ovaj slučaj ostavili su da se rješava na nivou Vlade Federacije BiH, rekao je gradonačelnik novinarima.