Uspostavljanje jedinstvene baze kućnih ljubimaca u BiH

61

U organizaciji Agencije za obilježavanje životinja BiH u Brčkom je održana obuka za oko 130 veterinara i veterinarskih inspektora iz cijele države, s ciljem uspostavljanja jedinstvene baze kućnih ljubimaca u Bosni i Hercegovini.

Šefica Agencije Slobodanka Čekić rekla je da je riječ o obuci za pristup aplikaciji za kućne ljubimce i da je novina da će svi kućni ljubimci imati jedinstveni identifikacioni mikročip i pasoš,  koji će biti priznat i u zemljama Evropske unije.

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH rekao je da je projekat uspostavljanja jedinstvene baze podataka kućnih ljubimaca na nivou BiH izuzetno značajan i pojasnio da će u ovoj bazi, nakon identifikacije, vlasnici dobijati pasoš za svog kućnog ljubimca u kojem će biti zavedeno sve o životinji – od rođenja do uginuća, kao i program mjera i vakcinacija, a sve u svrhu da bi se životinje mogle kretati čak i u zemlje EU.

Ista obuka je prije Brčkog organizovana u Banja Luci i Sarajevu, a naredni grad u kojem će biti održana je  Mostar.

“Ovu obuku će proći oko 500 veterinara i veterinarskih inspektora. Oni će nakon završetka projekta dobiti sertifikate, korisničko ime i pristupnu šifru, kako bi pristupili aplikaciji i direktno unosili identifikovane životinje u sistem”, zaključila je Slobodanka Čekić.