Usvojen Budžet Brčko distrikta BiH u iznosu od 256 miliona

63

Skupština je, danas, na vanrednoj sjednici usvojila Budžet Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u iznosu od 256.239.993,00 KM kao i Zakon o izvršenju Budžeta po hitnom postupku.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da je privremeno ograničenje u izvršenju određenih rashoda u Zakonu o izvršenju budžeta obezbijedilo da se ne mogu trošiti grantovi koji nemaju zakonsko uporište kao i materijalna sredstva u iznosu većem od 60 odsto.

Budžetom obezbjeđena sredstva za borbu protiv epidemije COVID-19

„To znači da smo praktično zakonom onemogućili realizaciju iznosa od 35 miliona KM koji će nam trebati za sektor zdravstva i podršku privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom korona virusa. Sa usvojenih pet amandmana omogućili smo realizaciju do sada utrošenih sredstva od strane Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta. Za potrebe Inspektorata Kancelariji gradonačelnika je na raspolaganje stavljeno 438.750 KM i još 1.000.000 KM za operativno postupanje gradonačelnika prilikom donošenja mjera na Kriznom štabu“, rekao je predsjednik Skupštine Esed Kadrić.

Kadrić je istakao da je obezbijeđeno i 100.000 KM Odjeljenju za javnu bezbjednost za angažovanje nevladinih organizacija, prije svega Crvenog krsta, u borbi protiv korona virusa. Za materinski dodatak izdvojena su nedostajuća sredstva u iznosu od 1.172.000 KM, a 1.700.000 KM obezbijediće se na poziciji rezervi budžeta za realizaciju odluka koje se budu donosile u periodu borbe protiv korona virusa.

„Savjesno i odgovorno smo pristupili usvajanju budžeta uvažavajući trenutak u kojem se nalazimo i donijeli smo budžet u kojem obezbjeđujemo dodatnih 35 miliona KM kojima će Vlada sa Skupštinom ponuditi kvalitetne programe borbe za radna mjesta u privrednim subjektima na području Brčko distrikta. Do tada imamo sasvim dovoljno sredstava za osnaživanje zdravstvenog sektora i dodatnih sredstava za nabavku medicinske opreme“, istakao je predsjednik Kadrić.

Na vanrednoj sjednici Skupštine usvojene i druge odluke

Na vanrednoj sjednici Skupštine data je saglasnost na Odluku o visini osnovice za obračun plata zaposlenih u organima javne uprave i institucijama, Policiji Brčko distrikta BiH i korisnika budžetskih sredstava u Skupštini, Izbornoj komisiji i Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH za 2020. godinu. Saglasnost je data i na Odluku o visini osnovice za obračun plata zaposlenih u pravosuđu, izuzev za nosioce pravosudnih funkcija, čiju visinu utvrđuje Visoki sudski i tužilački Savjet BiH.

Visina osnovice za obračun plata utvrđena ovim odlukama je 652,20 KM i to je prema riječima Mate Lučića, direktora Direkcije za finansije, ista osnovica koja je vrijedila za period od 1. jula do 31. decembra prošle godine.

„Na ovaj način smo na troškovima plata uštedili 2.452.876,74 KM, a to znači da nema povećanja, ali za sada ni smanjenja plata u organima uprave i ostalim pomenutim institucijama“, rekao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije.

Skupština je usvojila Nacrt zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Brčko distrikta BiH po hitnom postupku. Dopunama ovog zakona omogućava se angažovanje svih inspektora Inspektorata bez obzira na stvarnu i funkcionalnu nadležnost u slučaju posebnih okolnosti, proglašenja vanrednog stanja ili prirodne nesreće. Time se omogućava rješavanje problema nedovoljnog broja sanitarnih ili tržišnih inspektora nakon donošenja Odluke o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta i Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog virusa korona COVID-19.

Poslanici su razmatrali Informaciju o mjerama za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane virusom korona. Zaključeno je da, u skladu s diskusijama poslanika, i uz pomoć Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu, Vlada pripremi program mjera koji će biti dostavljen Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Sjednica je održana u velikoj sali Doma kulture, da bi se ispoštovale mjere zaštite i obezbjedio razmak među osobama.