Usvojen Budžet Brčko distrikta BiH za 2019. godinu od 229,5 miliona KM

174

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je sinoć na 44. redovnoj sjednici Budžet Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2019. godinu u iznosu od 229.548.698,94 KM. Budžet je usvojen sa oko 300 amandmana skupštinske Komisije za budžet, koji se uglavnom odnose na kapitalne projekte iz ranijih godina i obezbjeđenje sredstava za rad Kancelarije za borbu protiv korupcije, saopšteno je iz Skupštine.

„Budžet je praktično knjiga koja je ušla u prvo čitanje uz nekoliko korekcija koje se odnose na tehničke amandmane i određena umanjenja ili na amandmane koji imaju izvore prihoda u nekim kreditnim sredstvima ili donacijama. Vrijednost ovog budžeta je i pozicioniranje Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Ono što nam predstoji jeste rebalansiranje budžeta u smislu primjene odredbi nedavno usvojenih zakona o platama koji sada nisu pretočeni u budžet, a koji na snagu stupaju 1. jula ove godine. Rebalansom će naravno biti obuhvaćeni i drugi prijedlozi ovlaštenih predlagača“, rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

Budžet je donesen prije zakonom propisanog roka koji ističe u nedjelju 31. marta.

Ivo Filipović, potpredsjednik Skupštine, izjavio je da će rebalans sigurno uslijediti veoma brzo i da će se tom prilikom kroz amandmane poslanika u Budžetu naći i prijedlozi s javnih rasprava o budžetu. Smatra da bi trebalo uvesti praksu usvajanja Budžeta u obliku u kojem ga Vlada predloži do 31. decembra tekuće za narednu godinu, a da se on poslije dorađuje.

„Usvajanjem osnovne knjige budžeta osiguravamo dalje nesmetano funkcionisanje svih institucija i službi u Distriktu, dok će, i ono što se čulo kroz javne rasprave biti dograđeno, od strane samih zastupnika, prilikom rebalansa budžeta. Sam rebalans, moguć je već narednog mjeseca“, rekao Filipović.

Nakon usvajanja ovogodišnjeg budžeta Skupština je usvojila Zakon o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu po hitnom postupku.

Usvojeni Budžet veći je za oko 8,5 miliona KM u odnosu na prijedlog koji je došao iz Vlade.

“Uglavnom se radi o prenosu kapitalnog budžeta iz ranijih godina”, rekao je Siniša Milić gradonačelnik Brčko distrikta BiH i dodao “nama u narednom periodu predstoji intenzivan rad na analizi samog Budžeta i vjerovatno razmatranje mogućnosti za rebalans Budžeta, tamo gdje je Budžet ili predimenzioniran ili su predviđena manja sredstva nego što je stvarna potreba”.

Dakle, amandmani poslanika naknadno će biti ugrađeni kroz rebalans Budžeta. A ovako usvojen Budžet čini 34,2 % sredstava namijenjenih za socijalna davanja i subvencije, 36% za plate, te 16,3% za materijalne troškove.

Skupštinska Komisija za budžet nije prihvatila amandane opozicionih stranaka, a stav Komisije glasanjem su potvrdili i poslanici parlamentarne većine.

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan pozdravio je usvajanje budžeta Distrikta Brčko za 2019. godinu.

“Sada kada imamo usvojen budžet, važno je da vlasti u Brčkom nastave da rade da bi osigurale efikasnost i transparentnost u procesu donošenja budžeta. Tokom moje nedavne posjete čuo sam jedinstven stav da se sljedeće godine budžet mora donijeti na vrijeme, što bi stvorilo predvidljivo okruženje za pružanje javnih usluga i planiranje poslovanja. Stoga pozdravljam opredijeljenost vlasti u Brčkom da usvoje novi Zakon o budžetu na jesen te da završe proces fiskalizacije u junu, a to su dvije mjere koje će doprinijeti postizanju ovog cilja. Ukoliko ispoštuju navedene rokove, vlasti će pokazati svoju opredijeljenost da rade u najboljem interesu građana Distrikta Brčko”, zaključio je supervizor Scanlan.