Usvojen budžet Distrikta u iznosu od 238.227.961 KM

25

Skupština Brčko distrikta BiH je na drugom vanrednom zasjedanju usvojila prijedlog budžeta Distrikta za 2021. godinu u iznosu od 238.227.961,00 KM.

Poređenja radi, Skupština Bijeljine juče je takođe usvojila budžet grada u iznosu od 51,5 miliona KM, što je za oko četiri puta manje od brčanskog. Biće interesantno uporediti na kraju godine kako je koji budžet utrošen.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da je Budžet usvojen u Statutom predviđenom roku, a prije isteka roka za privremeno finansiranje, kao i da je donesen u skladu sa novim Zakonom o budžetu, kojim je propisano da je gornja granica prihoda određena prijedlogom budžeta. Tako su svi amandmani proistekli iz ušteda koje su napravljene, prije svega, na platama, materijalnim troškovima i toplom obroku.

Predsjednik Skupštine pojasnio je da je amandmanima gradonačelnika, kojih je bilo 36, izdvojeno 1.000.000 KM za utopljavanje javnih zgrada, prije svega u zdravstvenom sektoru, kao i 300.000 KM za nastavak projekata koji su započeti u pod ingerencijom Odjeljenja za javne poslove.

„Dio sredstava je izdvojen za aktivnosti Crvenog krsta za prevoz djece s posebnim potrebama i za nastavak realizacije projekata stambenog zbrinjavanja Roma u okviru Odjeljenja za raseljena i izbjegla lica“, pojasnio je Milić.

Dodao je da su usvojenim amandmanima obezbijeđena primanja članova komisije za sprečavanje sukoba interesa čime je omogućena realizacija nedavno usvojenog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Distrikta, te da moratorijum na zapošljavanje formalno nije proglašen, ali da je dogovoreno da se ne planiraju nove pozicije.

Amandmani opozicije nisu dobili podršku, niti je bilo interesa vladajuće strukture da o njima raspravljaju, pa čak ni ako su bili na dobrobit lokalne zajednice.

Na drugom vanrednom zasjedanju Skupština je usvojila i Zakon o izvršenju budžeta Distrikta za 2021. godinu, po hitnom postupku.