Usvojen novi program samozapošljavanja – prednost imaju mladi aplikanti

61

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2019. godini.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević rekao je da je za ovaj program izdvojeno 500.000 KM, a usaglašeno je da se od narednog budžeta povećati iznos sredstava za ove namjene.

„Prethodnih pet godina Vlada u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje provodi spomenuti program. Podaci pokazuju da su efekti dobri te da je 269 preduzeća koja su opstala na tržištu i zaposlila dodatni broj ljudi, a koja su pokrenuta kroz ovaj program. To je 91% od svih odobrenih aplikanata“, istakao je Gudeljević.

On je dodao da je program na sjednici Vlade korigovan, te da je stavljen akcenat na mlade.

„U kriterijima smo naveli da prednost pri odabiru aplikanata imaju mladi do 30 godina. Korigovali smo još jednu odredbu te će lica mlađa od 18 godina, a koja su radno sposobna, moći učestvovati u programu. U narednim danima biće raspisan javni poziv. Oni koji nisu, proći će obuku, napraviti biznis planove, a komisija će vršiti njihovu evaluaciju i ocjenu“, pojasnio je Gudeljević.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o realizovanom Programu subvencioniranja dijela kamata na kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na Području distrikta Brčko kao i Program za tekuću godinu u vrijednosti od 1.800.000 KM.
„Program subvencioniranja dijela kamata provodi Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH. Odjeljenje je formalni predlagač. S obzirom da se sredstva isplaćuju za godinu unazad danas smo usvojili izvještaj za 2017. godinu. Vlada je u okviru rasprave potencirala pitanje subvencionisanja kupovine prve nekretnine za mlade ljude. Mi već imamo odluku koja se odnosi na to. Ostaje da se u budžetu predvide sredstva za te namjene i da se napravi kvalitetan program koji bi omogućio mladima da im kupovina prve nekretnine bude olakšana“, dodao je Gudeljević.