Usvojen Pravilnik o organizaciji Kancelarije za prevenciju i suzbijanje korupcije

62

Vlada Brčko distrikta BiH je na današnjoj sjednici usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, kao i kodeks ponašanja zaposlenih u ovoj kancelariji.

Adnan Pašalić, šef Zakonodavne kancelarije u Vladi Brčko distrikta BiH, rekaoje da su usvajanjem ovih akata stvoreni organizacioni preduslovi da Kancelarija za borbu protiv korupcije počne s radom.

„Usvajanjem Pravilnika utvrđena je unutrašnja organizacija rada Ureda, a usvajanjem budžeta za sljedeću godinu bit će u potpunosti stvoreni uslovi za početak rada. Kao što je zakon predvidio, ured će imati dvije organizacione jedinice u formi sektora. Jedan će se baviti prevencijom korupcije, a drugi aktivnostima na suzbijanju korupcije, a imat će i odgovarajuću službu za kadrovske i finansijske potrebe. Zakonom je definisano da će Odsjek za žalbe i pritužbe građana u Vladi Brčko distrikta BiH biti ukinut u sadašnjoj formi, a da zaposlenike preuzme budući Ured, kako je to predviđeno Zakonom o državnoj službi. Predviđeno je da Ured broji deset zaposlenika, a koliko će ih biti u prvoj godini, to će se znati nakon usvajanja Budžeta“, pojasnio je Pašalić.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinui uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.