Usvojen Pravilnik o osnivanju i radu ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite

131

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Vlada Distrikta usvojila je danas  Prijedlog pravilnika o opštim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite.

Nataša Stevanović, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Brčko distrikta BiH, rekla je da se ovim pravilnikom tačno preciziraju opšti, tehnički i stručni uslovi koje mora da zadovolji jedna ovakva ustanova.

„Pravilnik je proistekao iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koji je prošle godine u junu stupio na snagu. Data je mogućnost registrovanja ustanove za socijalnu zaštitu, a čiji će osnivač biti pravno ili fizičko lice. Ovim pravilnikom se tačno preciziraju opšti, tehnički i stručni uslovi koje mora da zadovolji jedna ustanova koja će se zvati ustanova za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite. Sve ono što je u neformalnom smislu do sada postojalo, a da se naziva dnevni centar i sl., njen osnivač će stupanjem na snagu ovog pravilnika morati ući u postupak registracije, traženja dozvole za rad i sl.“, kazala je Stevanovićeva.