Više od tri milijarde ljudi koristi internet

64

Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU), grana Ujedinjenih nacija koja sastavlja godišnji izveštaj o telekomunikacijama, napravila je listu zemalja koje imaju najveći broj internet korisnika po glavi stanovnika, kao i država u kojima se internet najbrže širi.

Kada je u pitanju ICT Development Index, odnosno broj IP adresa po glavi stanovnika, Danska je na prvom mestu, Južna Koreja na drugom, a slede zemlje zapadne Evrope. ITU je pozitivnu ocenu dao državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Fidžija i Tajlanda, u kojima je broj internet korisnika u konstantnom porastu.

Do kraja 2014, oko 7 milijardi ljudi će koristiti mobilni internet – što je praktično ekvivalentno broju ljudi na celom svetu. Iako je mobilni internet od ključnog značaja za one koji žive u ruralnim i nerazvijenim područjima, veliki deo od tih 7 milijardi su korisnici koji imaju više naloga i koji zapravo žive u ekonomsko dobrostojećim društvima. U nerazvijenim zemljama, internet povezanost između ruralnih i urbanih delova može da varira čak do 35%. Ipak, korišćenje interneta u ekonomsko nerazvijenim zemljama je u konstantnom porastu i takvi korisnici sada čine 30% od celokupnog broja priključenih na internet, dok je pre 10 godina taj procenat bio 9%.

Globalno korišnjenje interneta je u 2014. poraslo za 6.6% i to uglavnom zahvaljujući korisnicima iz nerazvijenih zemalja. Taj broj je dupliran u poslednjih 5 godina, što znači da su dve trećine ljudi iz tih područja online.

Od 4.3 milijarde ljudi bez interneta, njih 90% živi u nerazvijenim zemljama.

Rastući broj korisnika usko je povezan sa sadržajem samog interneta. Tako se na primer na YouTube svakog minuta aploduje 100 sati video materijala, piše B92.