Vlada Distrikta na današnjoj sjednici usvojila više odluka

66

Vlada Brčko distrikta BiH donijela je Odluku o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2020. godinu, saopšteno je iz Sektora za informisanje Vlade Distrikta.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava po prigovorima pristiglim na osnovu objavljene liste korisnika – drugi dio Programa mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom. Sastavni dio ove odluke čini lista korisnika po prigovorima pristiglim na osnovu objavljene liste korisnika u ukupnom iznosu od 44.749,16 KM.

„Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa subvencionisanja dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH. Izmjenama je produžen rok za realizaciju Programa do 31.10.2020. godine. Nakon rasprave o ovoj tački dnevnog reda usvojen je zaključak kojim se nalaže šefu Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu da planira sredstva u rebalansu budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu za dalji nastavak Programa nakon okončanja aktuelnog, koji je u toku,“ navodi se u saopštenju nakon održane sjednice.

Usvojen je i dokument „Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim resursima u organima javne uprave Brčko distrikta BiH“.

Članovi Vlade dali su saglasnost na imenovanje predstavnika Brčko distrikta BiH za člana Zajedničkog odbora za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana BiH u državi Katar.