Vlada Distrikta usvojila izmjene zakona za rješenje statusa ljetnih bašti u Brčkom

88

Vlada Brčko distrikta BiH je po hitnoj proceduri usvojila i proslijedila Skupštini na razmatranje Zakon o dopuni Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH.

Dijana Glišić, šefica Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, pojasnila je da će se izmjenama zakona ubuduće prema zahtjevu ugostitelja direktno s podnosiocem zahtjeva uz važeće lokacijske uslove sklapati ugovor za korištenje javne površine.

„U proteklom periodu na adresu Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, gradonačelnika i Skupštine pristigle su broje inicijative ugostitelja u Brčkom koji su zahtijevali hitno rješenje statusa zakupa ljetnih bašti, pošto je većina ljetnih bašti u ovom periodu već u funkciji. Ovo je odgovor Vlade na rastuće interesovanje i praktičan problem koji postoji, stoga je zahtjev ugostitelja uvažen”, rekla je Glišić.