Vlada objavila Javni poziv za finansiranje, sufinansiranje programa – projekata od javnog interesa iz Budžeta Distrikta

78

Odjeljenje  za  privredni  razvoj,  sport  i  kulturu Vlade Brčko distrikta BiH objavilo je Javni poziv za prijavu programa, odnosno projekta od javnog interesa koji će biti su/finansirani iz budžetske linije budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

„Finansiranje  po  osnovu  raspisanog  javnog  poziva  namijenjeno je  za razvoj  oblasti  od  javnog  interesa, odnosno  amaterskog  sporta,  kulture  i  turizma,  u  skladu  sa planom i programom rada Odjeljenja. Sva udruženja građana koja žele da apliciraju, dužna su da u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta za 2020. godinu podnesu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini, do dana podnošenja zahtjeva za nova sredstva. Organizacije kojima sredstva budu dodjeljena po osnovu ovog javnog poziva dužna su da ih opravdaju najkasnije do 30.9. naredne godine “, saopšteno je iz Vlade.

Javni poziv možete preuzeti na ovom linku: Javni poziv