Vlada odobrila jednokratnu pomoć od 100 KM za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

201

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila Zaključak o davanju saglasnosti na kriterijume za dodjelu jednokratne novčane pomoći nezaposlenim licima.

Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100,00 KM dobiće nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH zaključno sa 1. septembrom 2020. godine.

Distribucija novčane pomoći vršiće se putem pošte, a za ove namjene izdvojeno je milion konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Vlade Distrikta.