Vlada uputila u skupštinsku proceduru zakone o finansijskim institucijama Distrikta

40

Vlada Brčko distrikta BiH je današnjim zaključcima potvrdila da nema primjedbi na nacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Direkciji za finansije, Zakona o Poreskoj upravi i Zakona o Trezoru, koji su proslijeđeni u skupštinsku proceduru po hitnom postupku i već sutra će se naći na dnevnom redu Skupštine Distrikta.

Predloženim izmjenama i dopunama stvaraju se uslovi za raspisivanje konkursa za izbor čelnih ljudi ovih institucija.

Na sjednici Vlade danas se našao i prijedlog Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, kao vjerovatno i najvažnija tačka ove 56. redovne sjednice, no danas o Budžetu nije bilo konkretnije rasprave, s obzirom da članovi Vlade nisu imali dovoljno vremena da se za to pripreme.

„Mi smo juče službeno dobili materijale od Direkcije za finansije. Potrebno je još vremena da razmotrimo sam prijedlog budžeta, ali on se već našao na dnevnom redu i nadam se da ćemo na nastavku sjednice doći do prijedloga budžeta koji će biti upućen u skupštinsku proceduru“, rekao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

Članovi Vlade započeli su i raspravu o smjernicama za izradu niza pravilnika iz nadležnosti Odjeljenja za obrazovanje koji se tiču organizovanja nastave za obrazovanje odraslih, te usvojili zaključak da nemaju primjedbi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt BiH, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje pet izvršilaca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu.