Vlada usvojila Dokument okvirnog budžeta Brčko distrikta BiH za trogodišnji period

32

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas Dokument okvirnog budžeta Brčko distrikta BiH za period 2021.–2023. godine.

„Ovaj dokument je zakonska pretpostavka za izradu budžeta za fiskalnu godinu za koju se donosi,“ izjavio je direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić.

Riječ je o kompleksnom i sveobuhvatnom dokumentu srednjeročnog planiranja, u koji su uključene analize i projekcije budžeta Distrikta i finansijskih planova vanbudžetskih fondova i vanbudžetskog korisnika, koji je obveznik primjene budžetskog računovodstva, istaknuto je na konferenciji za medije.

Lučić je naveo i da je usvojeni dokument pripremljen u skladu s novim Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH.

„Zbog zakonskih rokova je dobro što je Vlada danas usvojila Dokument okvirnog budžeta i sada nam predstoji da radimo dalje na tehničkim stvarima u vezi sa pripremom budžeta za ovu godinu,“ rekao je Lučić.

Šef Direkcije za finansije izjavio je i da će nakon Instrukcije broj II odjeljenja i institucije iskazati svoje detaljnije potrebe za ovogodišnji budžet.

„Budžet je trenutno na nivou od 232.738,461 KM i uravnotežen je u prihodima i rashodima“, zaključio je Lučić.