Vlada usvojila Nacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH

19

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas Nacrt Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH.

Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić rekao je da je Zakon o budžetu po kojem se sada radi stupio na snagu 2008. godine.

„Na novom zakonu Direkcija je radila više od godinu dana i on će nakon današnje sjednice Vlade biti upućen u skupštinsku proceduru. Osnov za donošenje zakona je bolje i efikasnije upravljanje javnim finansijama, što je rečeno i u Strategiji upravljanja javnim finansijama, koju je Vlada usvojila 2017. godine“, istakao je Lučić.

On je dodao da se novine odnose na programsko budžetiranje, što pretpostavlja da se i u kapitalnom i u operativnom budžetu mora određivati rashod na osnovu određenih programa i dokumenata koje će Vlada usvajati.

„Naročito se vodi računa o očekivanju rezultata od grantova, raznih podsticaja u poljoprivredi i privredi, grantova udruženjima itd. Mislim da će ovaj zakon omogućiti bolje upravljanje tim dijelovima rashoda. Zato je predviđeno uvođenje budžetskog inspektora i uspostava interne revizije kako bi se poštovao kompletan budžetski proces, od planiranja do izvršenja“, pojasnio je Lučić.