Vlada usvojila prijedlog odluke o zaduženju Distrikta prema MMF-u

43

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila Prijedlog odluke o zaduženju Brčko distrikta BiH prema Međunarodnom monetarnom fondu, po osnovu učešća Brčko distrikta BiH u raspodjeli sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2020. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama, prvi dio, kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2020. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja – prvi dio

Usvojeno je i nekoliko drugih odluka – o vrsti i visini naknade za rad Komisije za određivanje zemljišta koje pripada stambenim zgradama, imenovanju člana Radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i akcionog plana za period 2021-2025. godina, o raspolaganju imovinom Brčko distrikta BiH putem specijalne pogodbe i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt srednjoročne makroekonomske projekcije i fiskalne politike Brčko distrikta BiH 2021–2023. godine.