Vlada usvojila prioritetne mjere pomoći privredi

236

Na vanrednoj sjednici Vlade usvojene su prve mjere pomoći privredi, usljed situacije nastale u vezi sa korona virusom.

Gradonačelnik Siniša Milić rekao je će se onim subjektima, pravnim licima i preduzetnicima, čiji je rad bio zabranjen, refundirati isplata minimalne bruto plate, što znači neto plata u iznosu od 520,00 KM, sa pripadajućim porezima i doprinosima, za mjesec mart 2020. godine.

Prema kriterijumima, pravo na ovu vrstu refundacije imaju preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice, koji:
a) imaju sjedište u Brčko distriktu BiH;
b) su registrovani u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH;
c) registrovanu djelatnost obavljaju na području Brčko distrikta BiH;
d) na osnovu odluka Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta BiH im je zabranjen rad, ili su zbog prirode svog posla i povezanosti sa firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su temeljem drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti.

Gradonačelnik je dodao da pravo na korištenje subvencije za plaćene poreze i doprinose na plate za obračunate i isplaćene plate za mjesec mart 2020. godine u iznosu od 30% imaju sva ostala preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice, s područja Brčko distrikta BiH, osim onih koji su temeljem ove odluke izuzeta, a radi se o bankama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, udruženjima koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i Zakonom o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH, preduzećima, preduzetnicima i poslovnim jedinicama koji su otkazali ugovor o radu najmanje jednog radnika počev od marta 2020. godine, te preduzećima, preduzetnicima i poslovnim jedinicama koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na plate za januar 2020. godine.

Gradonačelnik Milić je naglasio da se radi o značajnoj finansijskoj podršci privrednom sektoru, koja prema prvim procjenama iznosi oko 6.000.000 KM.

“Mislim da smo mi kao Vlada prvi izašli sa konkretnim mjerama pomoći našoj privredi. I dalje ćemo pratiti stanje, ne samo sa zdravstvenog aspekta, koji je primaran, nego i kroz neke druge mjere, da pomognemo rad privrede ali i sve građane na prostoru distrikta Brčko. Ovo je bila prioritetna mjera koju smo razmatrali”, dodao je Milić.