Vlada usvojila rebalans Budžeta za 2020. godinu – odluka Skupštine u ponedjeljak

28

Vlada Brčko distrikta BiH, većinom glasova, usvojila je danas rebalans Budžeta za 2020. godinu i uputila ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Uz rebalans budžeta, Vlada je usvojila i zahtjev da se održi rasprava o trošenju sredstava rezervi budžeta Brčko distrikta BiH, a koja su potrošena tokom pandemije izazvane korona virusom.

„Na osnovu rebalansa budžeta koji je Vlada danas usvojila, rebalansirano je oko 13,4 miliona konvertibilnih maraka. Ovim rebalansom obezbjeđena su sredstva za realizaciju Zakona o podršci privredi s ciljem očuvanja radnih mjesta za isplate za mjesece april i maj u iznosu od tri miliona maraka. Obezbjeđeno je 1,5 miliona maraka nedostajućih sredstava za podsticaje u poljoprivredi u 2019. godini i obezbjeđen je još jedan milion za jednokratnu pomoć za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje”, precizirao je gradonačelnik Milić i dodao da će se „o jednokratnoj pomoći u narednim danima voditi rasprava, jer je Vlada opredijeljena da se pomoć realizuje uz određene kriterije“.

Gradonačelnik Milić je rekao da su ovim rebalansom obezbjeđena i nedostajuća sredstva za Javnu zdravstvenu ustanovu „Zdravstveni centar Brčko” u skladu sa zakonskim propisima.

„Da bismo akreditovali laboratoriju za testiranje na korona virus – COVID-19, izdvojili smo 100.000 maraka, čime ćemo omogućiti izdavanje sertifikata testiranim građanima, koji će prelaziti međudržavne granice“, istakao je Milić.

Ovim rebalansom omogućeno je infrastrukturno opremanje obdaništa na Ilićki i novo zapošljavanje potrebnog osoblja, s ciljem da ovo obdanište bude u funkciji već od septembra ove godine, kao i dio sredstava za izgradnju obdaništa u mjesnoj zajednici „Broduša”.

Usvojeni rebalans će, kako kaže gradonačelnik Milić, imati i humanitarnu dimenziju, budući da je izdvojeno 50.000 maraka za liječenje djevojčice Sare Maksimović.

Govoreći o podršci realizovanju pojedinih kapitalnih projekata, Milić je rekao da su rebalansom obezbjeđena sredstva za nastavak sanacije, odnosno rekonstrukcije Zanatskog centra u Brčkom, kao i za nastavak uređenja Bulevara mira.

Nakon danas usvojenog rebalansa, budžet Brčko distrikta BiH za 2020. godinu iznosi oko 275.000.000 miliona maraka. Najveći dio novca koji je bio predmet današnjeg rebalansa i koji iznosi 6,5 miliona maraka predstavlja podršku MMF-a, tri miliona je višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine, a dio sredstava dolazi iz putarina.

„Pod pretpostavkom da će rebalans budžeta dobiti podršku u Skupštini, opredjeljenje Vlade je da se krene u pripremu novog rebalansa, da bi dio opravdanih zahtjeva pojedinih odjeljenja, koji se nisu našli u ovom rebalansu, bili pripremljeni za novo podešavanje budžeta koje očekujemo da će biti realizovano do avgusta”, najavio je gradonačelnik Milić.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić zakazao je 21. vanrednu sjednicu Skupštine Brčko distrikta BiH, na kojoj su dvije tačke dnevnog reda – Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu i Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o odobravanju izdvajanja novčanih sredstava iz sredstava rezerve Budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu, za ponedjeljak 22. jun 2020. godine sa početkom u 14:00 časova.