Vlada usvojila smjernice za izradu devet pravilnika o obrazovanju odraslih

66

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas set smjernica za donošenje određenih podzakonskih akata koji proističu iz Zakona o obrazovanju odraslih.

Riječ je o devet pravilnika koje će u narednom periodu pripremiti Odjeljenje za obrazovanje,  odnosno o sljedećim:

  • Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za osnivanje organizatora obrazovanja odraslih,
  • Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za upis u registar, sadržaj i način vođenja registra,
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad,
  • Pravilnik o nazivu, formi i sadržaju javnih isprava koje se stiču u sistemu obrazovanja odraslih, 
  • Pravilnik o načinu organizovanja, nadzoru i provođenju ispita i formi i sadržaju javnih isprava koje se mogu steći kroz program obrazovanja odraslih,
  • Pravilnik o procesu i načinu ispunjenosti uslova za rad i realizaciji novih programa obrazovanja odraslih,
  • Pravilnik o načinu organizovanja, provođenja, dužini trajanja, potrebnom fondu časova za sticanje srednje stručne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavaca,
  • Pravilnik o vršenju stručno-pedagoškog nadzora nad radom organizatora obrazovanja odraslih,
  • Pravilnik o sadržaju te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije i izdavanje javnih isprava.

Nakon što Odjeljenje za obrazovanje donese pravilnike, potrebno je i da dobiju saglasnost Vlade Brčko distrikta BiH.