Vlada usvojila smjernice za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticaju u privredi

11

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na današnjoj redovnoj sjednici usvojila smjernice za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticaju u privredi, koje je predložilo Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu.

„Smjernice se najviše odnose na principe razvoja malih i srednji preduzeća u Brčko distriktu BiH, definisanje njihovih strateških okvira, te usvajanje i razradu njihovog Plana razvoja, kao dijela Strategije razvoja Brčko distrikta BiH”, saopšteno je iz Vlade.

Na sjednici su usvojene smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Brčko distriktu BiH. Ove smjernice propisuju, između ostalog, da djeca uzrasta do tri godine, do polaska u školu, budu razvrstana u odgojne grupe, te da pedagoške standarde i normative po uzoru na osnovno i srednje obrazovanje u Distriktu predlaže Pedagoška institucija.

Vlada je takođe usvojila i smjernice za izradu nacrta pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje u Brčko distriktu BiH koji bi trebalo da budu usklađeni sa Zakonom o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH.

Vlada je usvojila prijedlog pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na naknadu plate za drugu polovinu radnog vremena ili prava roditelja djeteta s psihofizičkim smetnjama.

Odobrene su smjernice za izradu nacrta pravilnika o službenoj legitimaciji i znački službenika s posebnim ovlaštenjima u Poreskoj upravi Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kao i nacrt Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist organizacije Ženskog odbojkaškog kluba „Bimal – Jedinstvo“.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja za troškove dijalize, suzbijanje epidemija i slično u 2021. godini.