Vlada usvojila smjernice za izradu novog zakona o igrama na sreću

39

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, rekao je da je ovaj zakon u pripremi već dvije godine, te da je namjera Vlade da se njime na najbolji mogući način uredi ova oblast.

„Potreba da se toliko dugo radi na izradi zakona je njegova kompleksna materija koja se stalno mijenja. Materijal koji smo pripremili sveobuhvatno reaguje na ovaj izazov. Posebno je tretirana i zaštita maloljetnika i ovisnika o igrama na sreću,“ rekao je Lučić na konferenciji za medije.

Zakonom je predviđeno obuhvatanje i uspostavljanje najvećeg stepena nadzora nad tržištem igara na sreću.

„Obuhvatili smo zakonom sve što nam je bilo poznato tako da bi cjelokupna društvena zajednica imala koristi od zakona – od priređivača, igrača, do onih kategorija kojima će konzumiranje igara na sreću biti zabranjeno. Vjerovatno će biti manji i broj lokala u kojima se priređuju igre na sreću radi kontrole na višem nivou,“ zaključio je Lučić.