Vlada usvojila zakonske i podzakonske propise za, kako kažu, transparentnije trošenje budžetskih sredstava

45

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zapošljavanju. Usvojenim izmjenama briše se kriterijum koji se odnosio na prosjek ocjena i kriterijum o položenom ispitu za rad u organima uprave.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić kazao je da je bilo potrebno usaglasiti postojeće kriterijume prilikom zapošljavanja u javnoj upravi s presudom koju je donio Apelacioni sud.

„Dio koji govori o radnom iskustvu, odnosno potrebnom radnom iskustvu u struci bio je definisan kao relevantno radno iskustvo, a sada se definiše da je to radno iskustvo u struci. Bilo je potrebno brisati određene članove u Pravilniku o zapošljavanju kada se govori o licima koja su zaposlena u Skupštini Distrikta jer je tu donesen poseban zakon koji tretira zaposlene. Takođe, ukoliko se desi da određeni kandidati na javnom konkursu imaju isti broj bodova onda se boduju na način uspjeha koji su ostvarili u pismenom testiranju, prilikom intervjua ili dužini čekanja na Zavodu za zapošljavanju i kao zadnji kriterijum jeste prosječna ocjena u njihovom školovanju“, pojasnio je Blažić.

Usvojena odluka o registru zaposlenih u javnim institucijama

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o registru zaposlenih i registru imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH.

„Ostavili smo rok od deset dana svim institucijama, organima uprave, javnim preduzećima, fondovima i zavodima da nam dostave svoje podatke o platama, odnosno naknade na plate koje imaju zaposleni u tim institucijama i zamisao je da od 2. avgusta imamo podignute registre zaposlenih i imenovanih lica na stranici Vlade koji će biti dostupni svim zainteresovanim stranama, pojedincima i organizacijama koji žele da provjere podatke“, rekao je Blažić.

On je podsjetio da je trenutno u javnom sektoru Brčko distrikta BiH zaposleno oko 4.500 ljudi i da se sredstva koja se izdvajaju za njihove naknade, plate i dodatke koje imaju na plate kreću oko 120 miliona maraka na godišnjem nivou.

„Ova dva registra koja se uspostave biće sigurno dobar mehanizam za transparentno korištenje i trošenje tih sredstava i javnost će imati uvid gdje se troše ta sredstava i u kojem pravcu“, rekao je Blažić.

Usvojen Zakon o udruženjima i fondacijama

Blažić je podsjetio da je Vlada prije nekoliko dana usvojila i novi Zakon o udruženjima i fondacijama koji definiše način osnivanja rada i funkcionisanje nevladinog sektora u Distriktu.

„Prije svega novine se odnose na to da će se ubuduće sva sredstva prema nevladinom sektoru dijeliti isključivo putem javnog poziva i upravo ovaj zakon se poziva na novi Zakon o budžetu koji jasno precizira kako se ta sredstva dijele. Biće potrebno donijeti i određene pravilnike kako bi se razradili daljnji kriterijumi za dodjelu sredstava po određenom javnom pozivu. Takođe, novim zakonom uvodi se inspektor za nevladin sektor koji će imati jasne nadležnosti i kontrolu rada nevladinog sektora. Jasno se definiše da nevladine organizacije ne mogu više biti na adresi gdje su privatni stanovi ili kuće izuzev u slučajevima ako se nevladina organizacija nalazi na privatnoj adresi, onda to mora biti jasno naznačeno da se tu nalazi ta organizacija“, kazao je Blažić ističući da se ujedno i pooštravaju kazne za nepoštovanje ovog zakona.

„Ovim zakonom uvodi se red u oblasti nevladinog sektora i siguran sam da ćemo kroz ovaj novi zakon koji je povezan s novim Zakonom o budžetu dobiti jasno i precizno finansiranje nevladinog sektora, a zauzvrat ćemo imati i sa strane nevladinog sektora jasne i konkretne rezultate koji se daju u ovoj našoj lokalnoj zajednici“, zaključio je šef Odjeljenja Srđan Blažić.