Vladajuće političke partije u Distriktu, kao neprofitne organizacije, u ovoj godini već dobile 200.000 KM

44

Neformalna grupa građana okupljena oko inicijative „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta BiH“ predstavila je „Polugodišnji izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta BiH“.

Momir Dejanović, koji je prezentovao izvještaj o dodjeli i trošenju sredstava iz Budžeta Brčko distrikta BiH u periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine istakao je da je praćenjem budžetskog finansiranja civilnih i drugih neprofitnih organizacija u Brčko distriktu BiH utvrđeno da u pripremi budžeta za 2020. godinu predstavnici civilnog društva nisu bili na odgovarajući način uključeni.

„Utvrđeno je da u predviđenom roku nisu donesena podzakonska akta i da su zbog epidemije korona virusa bila privremeno blokirana budžetska sredstva tekućih grantova za neprofitne organizacije u periodu od kraja marta 2020. godine do druge polovine juna 2020. godine, kao i da je dodjela najvećeg dijela sredstva neprofitnim organizacijama u prvoj polovini 2020. vršena bez raspisanog javnog poziva, kriterijuma i dovoljno opravdanosti, te da je bio zapostavljen najveći dio neprofitnih organizacija i njihovih potreba za finansiranjem iz budžeta Brčko distrikta,“ rečeno je na prezentaciji.

Predstavljanju izvještaja je prisustvovao i dio predstavnika neprofitnih organizacija, koje su iskazale zainteresovanost za učešće u kampanji, čiji je cilj transparentna raspodjela i trošenje sredstava za neprofitne organizacije iz Budžeta Distrikta.

„Početni iskorak napravljen je donošenjem novog Zakona o budžetu i Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, a javno objavljivanje na koji način su dodjeljivana i trošena sredstva će biti još značajniji, konkretniji pomak u demokratizaciji Distrikta,“ rekao je Božidar Jović iz Udruženja „Demos“.

Ferida Mešković iz Omladinskog centra „Vermont“ je istakla da u prikupljanju podataka za izvještaj nije bilo posebnih problema.
„Dobijali smo ih direktno u nadležnom Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za podršku NVO i MZ. Dio podataka pribavili smo putem protokola, a sve ovo je takođe jedna od novina u transparentnosti koja u Brčko distriktu našim pojavljivanjem kao Grupe ide uzlaznom putanjom“.

U cilju transparentnijeg finansiranja civilnih i drugih neprofitnih organizacija i svih dijelova civilnog društva u Brčko distriktu BiH, preporučeno je uspostavljanje i objavljivanje registra aktivnih civilnih i drugih neprofitnih organizacija, objavljivanje informacija na internet stranama Skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH o izradi, javnoj raspravi i usvajanju budžeta, raspisanim pozivima za dodjelu budžetskih sredstava i podnesenim izvještajima, kao i uključenost reprezentativnih predstavnika civilnih i drugih neprofitnih organizacija u planiranju i pripremi budžeta i primjeni novog modela budžetskog planiranja i finansiranja civilnog društva i neprofitnih organizacija.

Kompletan izvještaj i spisak dodijeljenih grantova je na linku: Pracenje dodjele sredstava za NVO Brcko Prvi polugodišnji izvještaj