Završena prošla, nova sjednica Skupštine odgođenja

32

U nastavku 67. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH, poslanici su usvojili zaključak kojim su zadužili Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove da, kao nosilac pripreme izrade prostornog plana Brčko distrikta BiH, nosiocu izrade plana predloži kontakt tačke na početku i na kraju obilaznice kao najpovoljnije lokacije za izgradnju novog mosta preko rijeke Save, koji će povezivati BiH i Republiku Hrvatsku.

Skupština je usvojila i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Komunalno Brčko“ u prvih šest mjeseci ove godine i dala saglasnost na Dopunu odluke o iznosu naknade za angažman po osnovu ugovora o djelu i ugovora o povremenim i privremenim poslovima u ovom preduzeću.

Podršku poslanika dobili su i izvještaji o reviziji finansijskog poslovanja za prošlu godinu JP “Luka Brčko“, JP „Radio Brčko“, Kancelarije koordinatora Brčko distrikta pri Savjetu ministara BiH, Odjeljenja za javne poslove i Komisije za hartije od vrijednosti.

Nacrt zakona o prestanku važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVIDA-19 u Brčko distriktu BiH povučen je s dnevnog reda.
Poslanici su odložili i razmatranje nekoliko tačaka dnevnog reda ove sjednice, među kojima Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za prvo tromjesečje 2020. godine, kao i Informaciju o stanju bezbjednosti za period januar- juni 2020. godine.

Potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Ivo Filipović rekao je da su se šefovi poslaničkih klubova dogovorili da se za danas zakazana 68. redovna sjednica odloži za narednu sedmicu.
„Parlament će sigurno održati narednu redovnu sjednicu, ako ne prije onda u srijedu 14. oktobra, a poslije toga ćemo se dogovarati o daljem radu, jer 15. oktobra službeno počinje predizborna kampanja“, rekao je potpredsjednik Filipović u izjavi medijima.